Op het onderhandelingscomité van 12 februari heeft het NSPV de vraag gesteld naar de stand van zaken inzake de vaccinatiestrategie. 

Het is duidelijk dat de politieke overheden zich bewust zijn van het werk van onze politiemedewerkers. Echter wordt onze overheid ook geconfronteerd met de werkelijkheid, namelijk het beperkt aanbod aan vaccins. 

De taskforce heeft de criteria vastgesteld en de verschillende eenheden en zones werden bevraagd

Moet opgemerkt dat het standpunt van het NSPV altijd zal zijn dat elke politiemedewerker op hetzelfde ogenblik moet kunnen gevaccineerd worden. 

Echter heeft de Regering en de taskforce een andere beslissing genomen, rekening houdende met de ter beschikking gestelde vaccins alsook een objectieve studie van de prioriteiten. Deze prioriteiten werden vastgelegd door de taskforce. 

Uiteraard betekent dit niet dat sommigen van u uit de boot zullen vallen, het betekent alleen dat de volgorde van vaccinatie op een bepaalde wijze zal vastgelegd worden. 

Het NSPV is en zal nooit akkoord gaan met deze manier van werken, maar de realiteit leert ons dat er op dit ogenblik geen andere optie is. 

Hopelijk zullen we snel verlost geraken van dit dodelijk virus, zodat onze maatschappij zich snel kan herstellen. Nog meer hopen wij dat onze leden gezond zijn en blijven. 

Hou de Covid-regels in gedachte. 

Aan onze overheden op alle niveaus doen we een warme en welgemeende oproep van respect te hebben voor de legitieme eisen van uw medewerkers. U zal in ons een partner vinden in de strijd tegen dit virus. 

Maar onze boodschap is even duidelijk naar overheden die een loopje nemen met de werkelijkheid. Wij zullen geen enkel ogenblik aarzelen de nodige stappen te zetten om de rechten en de veiligheid van onze leden te waarborgen. 

Sommigen zijn hiervan de laatste dagen al getuige geweest. 

Wij zeggen wat wij doen, maar nog meer, wij doen altijd wat wij zeggen. 

 

Samen sterk

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.