We hebben vernomen dat de laatste dagen in het kader van het budgettair conclaaf, er IKW ‘s ( interkabinet werkgroep) werden gehouden omtrent de (financiering) van de NAVAP.

Al gauw bleken deze vergaderingen een andere wending te krijgen en werden de akkoorden zoals gesteld in het statuut (ingevolge een KB) in twijfel getrokken.

Zo dient de minister tegen 15 maart 2022 de NAVAP regeling te onderwerpen aan een evaluatie. Dit met als doel de NAVAP te ‘optimaliseren’. Tegen Januari 2023 moet er dan een hervorming komen met de nodige overgangsmaatregelen. Deze hervorming zou moeten dienen voor de hervorming binnen andere sectoren. De wereld op zijn kop…

Doel moet zijn dat zoveel mogelijk collega’s worden ingezet in “aangepaste functies” en dat de ‘non-activiteit’ ontmoedigd wordt. Maar behalve de financiering lijken de spelregels over de NAVAP toch duidelijk. Het KB bestaat en de regeltjes zijn vastgelegd.

Wij hebben inmiddels gereageerd naar de politieke wereld toe. De reacties zijn niet mis. Maar het moet duidelijk zijn dat elke wijziging aan het concept van de NAVAP voor ons regelrecht indruist tegen de principes van waardering die de Regering zou moeten hebben tegenover de politie.

Is dit het respect dat onze collega’s verdienen? Is dit de job aantrekkelijk maken?

Wij hebben alleszins reeds een duidelijk signaal gegeven.

Voor ons zijn drie speerpunten van belang: het dossier geweld tegen politie, de loononderhandelingen en het dossier NAVAP.

Wij nodigen onze minister maar bij uitbreiding alle leden van de Regering uit om de gemaakte afspraken te honoreren en van de NAVAP simpelweg af te blijven.

Carlo Médo

Nationaal voorzitter