De sectorale onderhandelingen met de minister van Binnenlandse Zaken zijn vanochtend voortgezet.

Zoals we u al zeiden, het zou een lange en moeilijke strijd worden. En dat is inderdaad het geval.

 

We boeken vooruitgang, langzaam, stap voor stap. Vergeet niet dat we van 0 € kwamen!

Vandaag werd de enveloppe die de minister op tafel legde als nog ontoereikend beschouwd. Inderdaad, wij hebben ons ertoe verbonden niemand achter te laten en wij willen ons aan ons woord houden. Ops en CALogs, niemand mag uit deze onderhandeling komen met niets in handen.

Maar laten we eerlijk zijn, degenen die denken dat de jackpot gaat vallen, staat een teleurstelling te wachten. De financiële situatie van de federale staat, de regio's, de steden en de gemeenten is genoegzaam bekend en laat geen wonderen toe. Als dienaren van de staat kunnen wij echter niet dulden dat wij door de politieke autoriteiten worden geminacht.

 

Wij hebben tegenvoorstellen gedaan aan de overheid en zullen op maandag 20 december opnieuw bijeenkomen voor een nieuwe vergadering. Ter informatie, en om onze tegenstanders die zeggen dat we niets doen de mond te snoeren, moet u weten dat we van een enveloppe van 56 miljoen euro in mei 2021, naar 0 euro zijn gegaan na het begrotingsconclaaf, naar 75 miljoen euro een paar dagen geleden dankzij uw acties en 100 miljoen euro vanochtend! We naderen het doel en de limiet.

 

Omdat niemand mag worden achtergelaten, vechten we elke dag voor u. Want samen zijn we sterker!

 

            Carlo Medo                       Thierry Belin

            Nationaal Voorzitter          Nationaal Secretaris

OPEN