Tijdens het onderhandelingscomité werden de begeleidende maatregelen besproken voor het personeel van de eenheden van de federale politie die worden verplaatst (PJF, DAS CAV...).

Het NSPV moest vaststellen dat er geen vooruitgang mogelijk was en dat de overheid geen enkele komma in de oorspronkelijk voorgestelde tekst had veranderd, ondanks onze talrijke opmerkingen en voorstellen. Het is onaanvaardbaar dat personeelsleden als "aanpassingsvariabelen" worden beschouwd en dat de voorgestelde maatregelen zo onmenselijk zijn.

Het NSPV heeft, net als de andere representatieve vakbonden, de onderhandelingstafel verlaten. Dit alles bewijst, als bewijs nodig was, het bijna bankroet van de Federale Politie. Wij eisen dat de Minister van Binnenlandse zaken, Annelies Verlinden, een duidelijk signaal en mandaat geeft aan haar vertegenwoordigers over de begeleidende maatregelen voor de personeelsleden die het slachtoffer zullen worden van dergelijke overplaatsingen. De financiële situatie van onze leden laat geen enkele lichtzinnigheid toe met maatregelen die onvermijdelijk extra kosten zullen meebrengen en die hun koopkracht, die in de huidige omstandigheden toch al onder druk staat, onder druk zullen zetten.

Carlo MEDO - Nationaal Voorzitter

Thierry BELIN - Nationaal Secretaris