Brussel, 22 augustus 2022

De Federale Politie heeft beslist geen middelen meer ...

Vandaag heeft een Onderhandelingscomité 560 plaatsgevonden in Brussel, in het kader van een stakingsaanzegging voor alle luchthavens van het land, en vooral voor de luchthavens van Bierset en Oostende.

Deze situatie is het gevolg van besparingsmaatregelen die eenzijdig werden genomen door het Commando van de Luchtvaartpolitie, met de bedoeling om personeelsleden in de nachtdiensten te ontslaan.

Het debat ging zogezegd op een constructieve manier gevoerd worden om in de eerste plaats te beantwoorden aan de veiligheid van het personeel, maar wij stootten op een muur.

De overheid bleef doof voor al onze vragen en verzoeken.

De Federale Politie is duidelijk niet meer in staat om het personeel aan te werven dat nodig is om de beveiliging van de luchthavens te verzekeren. En wat zal er gebeuren met de andere diensten?

Alle vakorganisaties hebben gewezen op de tegenstrijdigheden in de genomen maatregelen. Desondanks werd geen enkele vooruitgang geboekt en geen enkel antwoord verkregen.

De overheid brengt bewust en vrijwillig de veiligheid van de luchthavens en het politiepersoneel in gevaar!

Het personeel zegt een doodsstrijd te voeren of in de put te zitten!

Gezien de situatie en het naderende proces van de aanslagen in Brussel, gezien de risico’s die onze collega’s lopen (vooral tijdens het onder controle houden van geesteszieke passagiers, verwijzing naar de ZAAK CHOVANEC) en bij gebrek aan oplossingen, heeft het Gemeenschappelijk Front beslist om de stakingsaanzegging te activeren voor alle luchthavens van het land vanaf 26 augustus 2022.

Het is niet uitgesloten dat evenementen met internationaal belang een impact ondervinden van de acties van het ontevreden personeel.

 

 

VSOA Politie

Vincent GILLES

NSPV

Thierry BELIN

ACV OD

Raoul MOULIN

ACOD

Eddy QUAINO