Op het Hoger Overlegcomité van woensdag 19 Oktober werd de GPI overlegd inzake de overdracht van de verloven.

Het NSPV heeft onmiddellijk aangekaart dat de periode van overdracht van verlof dient verlengd te worden tot 31 december 2023.

Dit omwille van verschillende operationele redenen.

De overheid heeft na beraad gevolg gegeven aan onze vraag.

Het niet genomen vakantieverlof van 2022 kan dus voor alle personeelsleden van de politiediensten worden genomen t.e.m. 31 december 2023. Vanaf 2023, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, kunnen de niet-opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof worden opgenomen tot en met 31 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend.

In 2023 vallen er twee wettelijke feestdagen (1 januari en 11 november) op een zaterdag of een zondag.

Daarom is het voorstel is om twee brugdagen,vast te leggen op 19 mei en 3 november 2023.