In onze vorige nieuwsbrief in gemeenschappelijk front hebt u het relaas kunnen lezen van een onderhandeling. Een onderhandeling de naam onwaardig.

Onderhandelen betekent immers in ons taalgebied : “ een proces van overleg waarbij partijen trachten tot een voor beiden aanvaardbare afspraak te komen.”

(Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/onderhandeling ...)

De onderhandeling gevoerd in het onderhandelingscomité  567 van 11 Januari 2023 is volledig aan dit principe voorbij gegaan.

Nog meer werd voorbij gestapt aan de geest van de GPI 80, de omzendbrief inzake de betrekkingen tussen de overheid en de sociale partners. In deze omzendbrief wordt duidelijk afgesproken dat beide partijen zullen streven naar “harmonieuze betrekkingen” en de eer van ‘het gegeven woord”…

Misschien een vergissing maar het NSPV als kritische maar ook meedenkende sociale partner heeft zich tot op heden altijd aan dit principe gehouden. Wij zijn immers een vakbond van en voor het politiepersoneel, mensen die ten dienste staan van onze samenleving met als enig doel onze maatschappij veilig en leefbaar houden.

Maar het evenwicht is zoek. De politie ligt om een ons onbekende reden onder vuur. Telkens opnieuw. Is het niet omwille van het gebruik van legitieme tactieken en technieken dan is het omwille van hun zogenaamd gunstig statuut.

Of dat statuut zo gunstig is moet de toekomst nog uitwijzen.

Alleszins lag gisteren het dossier van de uitdoving van de NAVAP op tafel. Dit dossier maakte integraal deel uit van de gesloten akkoorden met de minister van binnenlandse zaken en de minister van Justitie. Toch volgens onze lezing van het protocol 537/1, het resultaat van zware onderhandelingen gedurende een 15- tal onderhandelingscomités. Telkens met het doel het lot van alle politiemedewerkers te verbeteren. Nog meer de bescherming van de statutaire regeling van de NAVAP was voor ons een absolute voorwaarde om dit akkoord te sluiten.

En met zoveel woorden is het ook geschreven dat er niet aan de NAVAP op zich zal geraakt worden conform het KB van 2015 en de gemaakte afspraken.

De minister van binnenlandse zaken heeft persoonlijk alsook in de media op verschillende momenten verklaard dat ze een duidelijk mandaat had van de Regering Vivaldi om te onderhandelen en het akkoord te sluiten.

Hetgeen ons ook, na stemming in onze Nationale Raad, met vertrouwen het protocol heeft doen tekenen.

Nooit ofte nooit was er sprake van de onlosmakelijke binding tussen het loonakkoord en de uitdoving van de NAVAP; Dit hersenspinsel is het resultaat van de beslissingen genomen door onze Vivaldi -regering in het kader van het budgettair conclaaf van Oktober 2022.

Uit de notificaties van deze vergadering komt duidelijk naar voor dat de minister van binnenlandse zaken de opdracht krijgt een KB te onderhandelen volgens een reeds uitgeschreven traject om de NAVAP in uitdoving te plaatsen, met als voorwaarde dat de geldkraan voor de loonsverhoging onherroepelijk dicht gaat als dit KB er niet is tegen Oktober 2023

Ik weet niet in welk land wij vandaag leven, maar zulke praktijken zie je in films waar sigarenrokende kalende mannen met dikke ringen aan hun vingers, hun loopjongens bevelen toeblaffen.

In de kerstperiode ( beste wensen, alle goede, blablabla)  krijgt het politiepersoneel de uitnodiging voor het hogergenoemde onderhandelingscomité, met als enig punt de uitdoving van de NAVAP, en u raadt het al volgens het opgelegde concept.

Onderhandelen met het mes op de keel dus, De absolute miskenning van het sociaal overleg, de absolute negatie van de belangen van het politiepersoneel.

Terwijl wij enkel de NAVAP willen handhaven tot er een globaal stelsel in het leven wordt geroepen voor het gehele openbaar ambt ( conform de afspraken), trekt VIVALDI zonder enig ernstig overleg met de sociale partners een streep onder deze statutaire regel.

Concreet betekent dit dat na uitdoving van het stelsel in 2030 er momenteel geen enkel alternatief bestaat. Hat adagio van VIVALDI is immers :” Iedereen moet langer werken, ook de politie.”  De woorden ‘risicovol beroep’, zwaar beroep, een beroep met veel stress en geweld krijgen plots een surrealistische bijklank.

Het politieberoep is geen doordeweekse job. Het is een roeping.

Op het onderhandelingscomité hebben wij cijfers, statistiek en prognoses gevraagd om deze eenzijdige, arbitraire beslissing uit te leggen en te kaderen.

Wij hebben slechts mogen vernemen dat de onderhandelaars van de overheid geen enkel mandaat hadden om ook maar enige komma aan de teksten te kunnen wijzigen. Ook een vraag tot uitstel en bekomen van de prognoses bleek een onomkeerbaar probleem.

De vakbonden hebben de onderhandelingstafel niet verlaten, wij wilden de onderhandelingen voeren. Weliswaar met de bevoegde ministers. Het mandaat van de onderhandelaars wordt immers door ons in twijfel getrokken. Volgens de onderhandelaars wilden de bevoegde ministers niet aan de onderhandelingstafel komen.

Na een pauze heeft de overheid besloten de onderhandeling af te ronden en het dossier van de NAVAP als onderhandeld te beschouwen. De overheid heeft dan ook de tafel verlaten, de zoveelste kaakslag aan de sociale partners.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.