Het NSPV heeft samen met de andere sociale partners een stakingsaanzegging ingediend voor de gehele geïntegreerde politie.

Op woensdag 18 Januari 2023 heeft het onderhandelingscomité voor politiediensten 568 plaats gevonden te BRUSSEL.

De reden van deze aanzegging is tweeledig.  Enerzijds de problematiek van het sociaal overleg en anderzijds de non-onderhandeling over het dossier van de NAVAP;

Voor de sociale partners is het duidelijk dat de spelregels van het sociaal overleg moeten worden gevolgd. Nog meer voor alle sociale partners is het duidelijk dat er niet aan de NAVAP kan geraakt worden zolang er geen globale regeling is uitgewerkt voor het hele openbaar ambt.

De overheid is echter doof voor onze argumenten.

U weet dat wij al geruime tijd trachten via alle mogelijke legale middelen deze Regering te overtuigen van het belang van ons standpunt voor de gehele politie.

De ingediende stakingsaanzegging gaat in op 27 Januari 2023 om 23.59u om te eindigen op 5 Februari 2023 om 00.01u.

Ondertussen nemen de sociale partners niet meer deel aan het onderhandelingscomité, noch het hoger overlegcomité alsook de aanverwante werkgroepen.

De sociale partners en in het bijzonder het NSPV zullen niet nalaten om ons aller belangen te blijven verdedigen, ook al is het extreem moeilijk tegen een Regering die blijkbaar alleen maar in woord, een hart voor onze politie heeft.

We houden u verder op de hoogte van onze acties.

Samen sterk