De Raad van Bestuur van VZW NSPV (de Vereniging) heeft de eer de leden van de Vereniging uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering (de Vergadering) die zal worden gehouden op vrijdag 31 maart 2023 vanaf 8h00.

Locatie

Cercle du Lac
Boulevard Baudouin Ier, 23
1348 Louvain-la-Neuve
Tel. :  010 39 44 00
www.cercledulac.be

U zal verwelkomd worden met een koffie en versnapering vanaf 7h15. 

De gewone algemene vergadering start om 8h00

Mogen we u vragen, omwille van de parkingcapaciteit, om zoveel mogelijk aan carpooling te doen?

Voor de Raad van Bestuur,

__________

Carlo MEDO

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.