Carlo MEDO, Nationaal Voorzitter

Beste vrienden;

Beste afgevaardigden;

Beste leden ;

Hallo;

Jullie zagen het dit weekend,

de VIVALDI regering heeft opnieuw

de politie een fatale slag toegebracht

door het ondertekenen van het doodvonnis

van de NAVAP

Terwijl we

Met de minister van Binnenlandse Zaken

En toestemming van de VIVALDI regering

een overeenkomst getekend hebben over deze eindeloopbaan

En dan ? Zal u zeggen!

Wat moeten we verwachten van een regering

die niet aarzelt om de nummers 1 en 2

 van de federale politie aan de kant te schuiven

door hen te laten betalen voor de negatieve acties

van de minister van Binnenlandse Zaken.

Niet veel... zou je kunnen zeggen...

We waren naïef genoeg om te geloven dat

de handtekening en het woord van een minister

enige waarde had.

Dat was duidelijk niet het geval.

We zijn niet langer in

Het beroemde Belgische compromis

En duidelijk in de totstandkoming  van een

Een electoraal compromis

Wiens kleinzielige politieke spelletjes

De bovenhand hebben.

Wat gaan we doen? Zal u zeggen?

We zullen trouw zijn op het appel

Wees daar maar zeker van!

Allereerst onze aanwezigheid bij

Deze goede mensen uit de politiek

die ons vermoord hebben

voor hun eigen verkiezingscampagnes

En wees er maar zeker van, dames en heren

dat wij er in mei 2024 op het appel zullen zijn.

Want nog 5 jaar met zo'n VIVALDI regering

en zulke leugenaars!

Neen dank u!

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.