De eerste infonamiddag voor CALog-personeelsleden zit erop en was met 86 geïnteresseerde deelnemers een groot succes.
Ook in Zaventem en De Pinte mochten we 'en masse' geïnteresseerden verwelkomen.

Wil je ook nog deelnemen?  Dat kan, er staat nog een sessie op de planning.

Het doel van de infosessies bestaat erin om te informeren hoe het gesteld is met het CALog-statuut, vernieuwingen en de gevolgen, lopende en voorbije onderhandelingen.
Heb je de eerdere sessies gemist?  Dan kan je nu inschrijven voor één van onze volgende sessies.


WAAR EN WANNEER:

Dinsdag 13 juni 2023 om 13u30

  • Plaats : Sport Vlaanderen Herentals (Bloso), Vorselaarsebaan 60, 2200 HERENTALS
    De parking bevindt zich aan de linkerkant, vervolgens wandel je de berg op en kom je in het onthaal terecht. De aula staat links van het onthaal.
    GPS coördinaten: 51.18999595 - 4.81905934284529

Inschrijven


deuren open 13u00, aanvang 13u30 einde 16u30.

De infonamiddagen kan u bijwonen met 4u syndicale dienstvrijstelling, ongeacht u aangesloten bent bij een vakbond.
Een attest syndicale dienstvrijstelling wordt na de infosessie afgeleverd.


Hopelijk mogen wij u welkom heten,

Namens het NSPV VZW,

.

Thierry BELIN,  nationaal secretaris

Hilde WILLEMS, Werkgroep CALog

Gino GELDHOF, Voorzitter Werkgroep CALog

.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.