Het NSPV , VSOA politie en ACV openbare diensten hebben via hun advocaat, meester Uyttendaele een burgerlijke procedure aangespannen tegen de Belgische Staat.

De vakbonden verwijten de Regering woordbreuk. Op 28 Januari 2022 werd door minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, met het NSPV en het VSOA-Politie een protocol getekend. ‘Een historisch protocol’, namen sommigen in de mond. Eindelijk een loonsverhoging na 20 jaar stilstand en het vrijwaren van de regeling van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP)

Een wankel akkoord, dat geenszins voldeed aan de legitieme eisen van de vakbonden. Na een jaar onderhandelen leek het akkoord aanvaardbaar, mits enkele essentiële voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat in 2024 nieuwe onderhandelingen opgestart worden over ondermeer het loon van alle politiemedewerkers.

In oktober 2022 werd door de Regering echter anders beslist. Tijdens het budgettair conclaaf van de Regering werd het protocol éénzijdig gewijzigd. Een loonsverhoging gespreid over drie jaar met een uitdoofscenario voor de NAVAP.  Een scenario dat onaanvaardbaar is voor minstens drie van de vier politiebonden.  Dit in het licht van 20 jaar stilstand en de steeds stijgende werkdruk en geweld tegen onze politie.

Vele acties werden door de drie vakbonden gevoerd om het ongenoegen, tegen de eenzijdige beslissing van Vivaldi, kracht bij te zetten.

Op verschillende plaatsen in het land werden acties gevoerd, zoals op het jaarlijks Te deum. Maar ook werden acties gevoerd op Eurotop, voor de kerncentrale van Tihange, acties bij politici tot het uitdelen van pamfletten om de publieke opinie te informeren, met als hoogtepunt een nationale manifestatie met meer dan 12.000 deelnemers.

Verschillende politieke fracties werden bezocht en de vakbonden werden zelfs gehoord tot in het Parlement.

Geen moeite werd gespaard om te trachten deze onmogelijke situatie om te buigen naar een positief verhaal. Telkens stootten het NSPV/VSOA/ACV op eenzelfde muur van onbegrip van enkelen binnen de Regering. Enkelen die het been stijf houden omwille van een “principe”, maar daarmee één van de belangrijkste hoeders van de democratie een fatale nekslag hebben toegediend.

De raadsman van het NSPV, VSOA-politie en het ACV-Openbare diensten, heeft een procedure voor de burgerlijke rechtbank gestart.

Op 22 juni werd de procedure ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg  te Brussel.

De conclusies van de Minister van Justitie worden ten laatste verwacht tegen 23 September 2023.

De conclusies van de Minister van Binnenlandse Zaken worden ten laatste verwacht tegen 23 december 2023.

De conclusies van de vakbonden worden ten laatste verwacht tegen 24 Februari 2024.

Vervolgens worden de synthese besluiten van de Minister van Justitie verwacht tegen 19 April 2024 en van de Minister van Binnenlandse Zaken tegen ten laatste 2 Juni 2024.

Alleszins zullen het NSPV, VSOA -Politie en ACV-Openbare diensten, alle legale middelen aanwenden om de rechten van hun leden en bij uitbreiding die van de hele politiepopulatie te vrijwaren.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.