Helaas moeten we jullie op de hoogte brengen van het nieuwe KB dat vandaag, 26 juli 2023, verschenen is het Belgisch Staatsblad en dat de begrafenis regelt van het statuut NAVAP zoals destijds ingevoerd na het onbegrijpelijke arrest van het Grondwettelijke Hof dat uw pensioenstatuut met een pennentrek vernietigde.

De overheid doet hiermee nogmaals duidelijk woordbreuk aan het akkoord dat ze eerder met vzw NSPV hadden gesloten. Herinner jullie de beloofde loonsverhoging …En dat is niet alles, want dit KB toont ook aan dat de politici verbonden aan de Federale Regering helemaal geen respect hebben voor jullie als politieambtenaren, die juist in hun naam de wetten handhaven.

Daarom heeft vzw NSPV al een proces aangespannen tegen de Belgische Staat vanwege deze algemene woordbreuk. Maar we laten het daar niet bij zitten!

We gaan ook de strijd aan tegen dit nieuwe Koninklijk Besluit, omdat de zorgvuldigheid en hun gevoel voor legaliteit die we verwachten van een administratieve overheid, ver te zoeken is. De Regering, die ook maar een administratieve overheid is en hier handelt in naam van de Koning, gaat nog eens een keer gewoon in tegen het afgesloten akkoord.

En trouwens, over wijzigingen in loon en loopbaan moet je toch gewoon onderhandelen, nietwaar? Dat staat zwart op wit de syndicale wetgeving. De actuele regels van de NAVAP had de regering in 2015 afgesproken en vastgelegd, na onderhandeling en akkoord met vzw NSPV als enige vakorganisatie! Maar nu, na amper drie maanden nadat de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, de werking van het akkoord van 2015 bevestigden in een door hun ondertekend akkoord, publiceren ze nu vandaag doodleuk eenzijdig dit nieuwe KB. Onderhandelen? Blijkbaar zijn onze briljante politici dit gemakshalve even vergeten. Dat is niet hoe het hoort!

Wij laten niet met ons sollen, zeker niet! We blijven vechten voor de rechten van al onze leden en voor iedereen die zich inzet voor onze rechtsstaat. We zullen doorgaan! Dus, we leggen deze onwettelijke handelingen ter beoordeling voor aan de Raad van State

We zijn momenteel druk bezig met verschillende verzoekschriften om onze zaak te versterken. Als veiligheidstermijn wordt 22 september 2023 bij ons geagendeerd als datum dat de verzoekschriften bij de Raad van State dienen ingediend. Van het verloop van begin tot einde worden jullie als leden geïnformeerd. Dat is jullie recht en ons woord!

We geven niet op, we blijven voor jullie strijden op alle vlak! Samen voor jullie als leden en bij uitbreiding voor onze rechtsstaat.

We rekenen op jullie steun in deze strijd tegen dit onrecht en laten we dit samen tot een goed einde brengen!

Carlo MEDO                                                               Thierry BELIN

Nationaal Voorzitter                                                    Nationaal Secreatris

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.