Overdracht verloven 2023 

In de Omzendbrief GPI 98 van 1 december 2021 betreffende de overdracht van verloven van 2021 en de toekenning van sommige verloven in 2022 werd vermeld dat voor het jaar 2022, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof zouden kunnen opnemen tot en met 31 augustus 2023. 

In de Omzendbrief GPI 101 van 09 december 2022 betreffende de overdracht van verloven van 2022 en de toekenning van sommige verloven in 2023, gelet op het feit dat er eind 2022 nog een aantal gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 en het wereldkampioenschap voetbal) en de mogelijke gevolgen hiervan op alle betrokken politiediensten, lokaal en federaal, wat betreft de organisatie van de dienst en de inzet van de beschikbare personeelscapaciteit heeft de Minister van Binnenlandse Zaken beslist, op grond van artikel VIII.III.2, 2de lid, RPPol, dat alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof 2022 kunnen opnemen tot en met 31 december 2023. 

Artikel VIII.III.2, RPPol, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 13 december 2022, gelet op het protocol van onderhandeling nr.547 van het onderhandelingscomité van 25 mei 2022, bepaalt dat het jaarlijks vakantieverlof kan worden opgenomen tot en met 31 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend. Het niet opgenomen vakantieverlof van 2023 zal dus voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk kunnen worden opgenomen tot en met 31 mei 2024 

Ik wens bovendien aan te stippen dat, overeenkomstig artikel VIII.1.bis, UBPol/ST7 gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 13 december 2022, de personeelsleden die het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2023 niet hebben kunnen opnemen vóór 1 juni 2024 omwille van een weigering van het jaarlijks vakantieverlof, een moederschapsverlof of een afwezigheid wegens ziekte tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024), dit jaarlijks vakantieverlof kunnen overdragen tot en met 31 mei 2025 

Brugdagen 2024 

- Wettelijke feestdagen: 

1 januari (maandag), Paasmaandag (01-04-2024), 1 mei (woensdag), O-H-Hemelvaart (donderdag 09-05-2024), Pinkstermaandag (20-05-2024), 21 juli (zondag), O-L-V Hemelvaart 15 augustus (donderdag), Allerheiligen 1 november (vrijdag), Wapenstilstand 11 november (maandag) en Kerstmis 25 december (woensdag) 

- Reglementaire feestdagen: 

2 november (zaterdag), 15 november (vrijdag), 26 december (donderdag) en 2 dagen naar keuze van de commissaris-generaal of van de korpschef 

In 2024 vallen er een wettelijke feestdag (21 juli) en een reglementaire feestdag (02 november) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op twee vervangende verlofdagen. Er zijn in 2024 drie opties voor eventuele brugdagen: 

  • vrijdag 10 mei (brug met O-H Hemelvaart van donderdag 09 mei)
  • vrijdag 16 augustus (brug met O-L-V Hemelvaart van donderdag 15 augustus)
  • vrijdag 27 december (woensdag 25 en donderdag 26 december zijn feestdagen. In die week is de kerstvakantie 2024 voorzien – zowel in Vlaanderen als in Wallonië - van 23 december 2024 t.e.m. 5 januari 2025)

Er wordt voorgesteld om twee brugdagen, voor alle personeelsleden van de politiediensten, vast te leggen op vrijdag 10 mei en 27 december 2024 (Spreiding over het jaar, rekening houdend met het feit dat de datum van 16 augustus niet optimaal is, aangezien veel personeelsleden in augustus in groot verlof zijn). 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.