De Raad van Bestuur van VZW NSPV (de Vereniging) heeft de eer de leden van de Vereniging uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering (de Vergadering) die zal worden gehouden op vrijdag 29 maart 2024 vanaf 8h00.

Locatie

Salons Mantovani  

Doorn 1, 9700 Oudenaarde 

055 31 65 25

U zal verwelkomd worden met een koffie en versnapering vanaf 7h00.

De gewone algemene vergadering start om 8.00u.

Mogen we u vragen, omwille van de parkingcapaciteit, om zoveel mogelijk aan carpooling te doen?

Voor de Raad van Bestuur,

__________

Carlo MEDO

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.