Vanaf 1 januari 2024 wordt een maximumplafond van € 3.500 (in plaats van € 2.500) ingevoerd voor de fietsvergoeding.


Bij overschrijding van dit plafond, zal het bedrag van de fietsvergoeding dat het plafond overschrijdt onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen en aan bedrijfsvoorheffing.

De vergoeding blijft vastgelegd op 0,35 € per afgelegde kilometer voor alle personeelsleden van de GPI die gebruik maken van een fiets voor het woon-werkverkeer, als zij ten minste één kilometer afleggen.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.