SPC: momenteel een ontoereikend antwoord vanwege de minister van Binnenlandse Zaken EN ernstige ongerustheid over de toekomst

Vorige week is de nationale stakingsaanzegging voor de SPC besproken. Dit zeer moeizame debat werd in voortzetting geplaatst aangezien de overheid ons liet weten dat zij de haalbaarheid van sommige mogelijke antwoorden op onze eisen diende te bestuderen:

  • de inbreng van personeelscapaciteit om de tijdslijn te overbruggen tussen nu en het toekomen van nieuwe personeelsleden via mobiliteit tegen eind dit jaar;
  • een verduidelijking van de politieke keuze voor de toekomst.

 

Gisteren werd het debat hernomen en heeft de overheid haar voorstellen en antwoorden medegedeeld. Wij hebben echter niets bevredigend te horen gekregen aangaande de dringendheid die wij hebben aangekaart.

 

Wat betreft de politieke keuze voor de toekomst: de antwoorden van de overheid zijn naar de toekomst toe zeer verontrustend voor een groot aantal van onze collega’s, zeker wat betreft de doeltreffendheid en de effectieve gespecialiseerde politiezorg die deze dienst dient uit te voeren.

 

Geconfronteerd met de verontwaardigde woede van de syndicale vakorganisaties, heeft de vertegenwoordiger van de minister een uitstel van 24 uur gevraagd om, alvorens de stakingsaanzegging te activeren, alsnog bevredigende oplossingen te kunnen vinden.

 

Wij hebben dit aanvaard om de sociale dialoog verder te kunnen zetten. Dit uitstel is echter beperkt tot donderdag 30 november 2017. Vervolgens zullen wij ons voorbereiden en bepalen welke acties wij zullen ondernemen en wanneer wij deze zullen uitvoeren.

 

 

 

VSOA Politie

Vincent Houssin

+32485184952

NSPV

Carlo Medo

+32476384063

ACV Politie

Joery Dehaes

+32476219479

ACOD

Eric Picqueur

+32477981071

 

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1