DAB (Dienst Algemene Beveiliging) / COL geweld tegen politiemensen

DAB

De onderhandelingen voor de overgang van personeel BAC (Veiligheidspersoneel Luchthaven Zaventem) en de civiele veiligheid naar DAB (nieuwe dienst binnen de federale politie) werden goedgekeurd.

Aangaande de overgang voor het personeel van het veiligheidskorps is er nog geen akkoord. Er zijn te veel onduidelijkheden. Bovendien lopen er nog syndicale onderhandelingen bij hen. Dit agendapunt wordt verdaagd en de onderhandelingen worden verder gezet.

Het ontwerp KB voor de vorming, legitimatiekaart, het uniform en het gradenplaatje werden goedgekeurd. Zij zullen beveiligingsagent of beveiligingsassistent worden.

 

COL geweld tegen politiemensen (informatie, geen onderhandeling)

Op voorstel van de overheid komt Dhr Yves Van Den Berghe, adjunct-kabinetchef Minister van Justitie toelichting geven over de nieuwe COL geweld tegen politiemensen. Deze COL is gisteren uitgegeven. Na een eerste lezing lijkt deze ons onvoldoende garanties te geven voor de politieman/vrouw dewelke het slachtoffer van een misdrijf wordt. Dhr Van Den Berghe stelt dat het doel is dat er effectief wordt opgetreden door het Parket. Hij geeft onze bezorgdheden en bemerkingen door aan het College. Hij vraagt dat we feedback geven in verband met de praktische toepassing, uitvoering op het terrein.

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1