Syndicale mededeling in gemeenschappelijk front NSPV - VSOA - ACV - ACOD

Behoud van de stakingsaanzegging EN infosessies om de komende acties te bepalen.

Zoals aangehaald, volgend op de woeste reacties van de syndicale partners, heeft de vertegenwoordiger van de Minister, een uitstel van 24 uur gevraagd in het vorige onderhandelingscomité. Dit om een bevredigende oplossing te vinden.
Ondertussen werd via telefoon en mail gecommuniceerd.

Vandaag hebben de syndicale organisaties zich beraadslaagd over de kwestie.

We hebben geen bevredigend antwoord gekregen over onze twee eisen:

  • een overgangsmaatregel en garanties voor de gewone plaats van het werk voor de collega’s die zullen worden getroffen door het project van de Minister;
  • een bijkomende personeelsbezetting in afwachting van de mobiliteit op het eind van dit jaar, dus tot na het verlof 2018.

In Gemeenschappelijk front werd overeen gekomen:

  • Een scherp antwoord op de intentie van de Minister om het betrokken personeel
    te vorderen.
  • Het organiseren van infosessies op verschillende plaatsen om te beslissen met
    de personeelsleden over de komende acties.

 

VSOA Politie

Vincent Houssin

+32485184952

NSPV

Carlo Medo

+32476384063

ACV Politie

Joery Dehaes

+32476219479

ACOD

Eric Picqueur

+32477981071

 

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1