Syndicale mededeling in gemeenschappelijk front

De stakingsaanzegging in gemeenschappelijk front, eveneens gesteund door het ACOD, had twee essentiële eisen:

  1. Om uiteindelijk, na één jaar wachten, de politieke beslissing te kennen over de toekomst van SPC;
  2. De overheid die een bijzondere inspanning moet doen om de collega’s van SPC in de komende maanden te ondersteunen.

 Met betrekking tot de eerste claim heeft de minister zich politiek gepositioneerd. Maar het antwoord genereerde vele andere vragen. De essentiële vraag werd toen: "Hoe zit het met de gewone plaats van het werk van de collega's van een station dat bestemd is om een satelliet te worden?".

 Op deze essentiële vraag reageert de minister met een schriftelijke toezegging in het protocol: “Het nieuwe concept met de 5 GPW’s zal worden geïmplementeerd maar met oog voor de sociale gevolgen voor de betrokken personeelsleden ( Ops en Calog ) . Daarom zullen zij bij overgangsmaatregel en dus in een uitdovingsscenario, m.a.w. zo lang ze in de desbetreffende functie werken, hun actuele GPW kunnen behouden en aldus de dienst daar kunnen aanvangen en beëindigen. Infrastructurele aspecten kunnen die vrijwaring nooit uithollen. De directie SPC zal daartoe gepaste operationele richtlijnen uitvaardigen. Men kan het dus niet duidelijker omschrijven.

 Andere kwesties die door de politieke keuze naar voren zijn gebracht - concrete missie en taken; de verschillende satellieten; verdeling van manschappen; logistiek en infrastructuur; ... - zullen tijdens het overlegproces in de loop van 2018 duidelijker worden. We zullen uiteraard nog aandacht (en geduld) moeten hebben opdat SPC, waarvan de toekomst nu verzekerd is, versterkt uit dit overleg zal komen.

 Met betrekking tot de tweede vraag, een belangrijke inspanning (gezien het huidige personeelsbestand van de federale politie en zeker de directies binnen DGA), zal inzonderheid SPC Brussel extra versterkt worden. Wij hebben onderhandeld dat, indien de mobiliteit van eind dit jaar geen bevredigend resultaat oplevert (door te weinig aanwervingen en/of te veel vertrekken), de minister de GPI 73 zal activeren. (het ambtshalve aanduiden van aspiranten die volgend jaar afstuderen).

 

Voor het gemeenschappelijk front,

VSOA Politie

Vincent Houssin

+32485184952

NSPV

Carlo Medo

+32476384063

ACV Politie

Joery Dehaes

+32476219479

ACOD

Eric Picqueur

+32477981071

 

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.