Uitrusting Politiescholen - Project Taser - Staat van de voertuigen bij de Federale Politie - MFO2 - Labo

Uitrusting Politiescholen

Parka worden geleverd aan aspiranten, deze week nog. Stock buiten bestellingen bedraagt 827 parka’s.

Het hoofddeksel (2500 petten) werd geweigerd wegens de slechte kwaliteit. De scheepjes zijn nog niet geleverd . De levering van 2000 kepies werd ontvangen. De kwaliteitscontrole is lopende, en de levering zal volgen.

Handschoenen : te late levering van 3500 paar, er werden slechts 280 paar geleverd. Komende maandag wordt rond de tafel gezeten met de leverancier inzake de levering.
Polo : geen probleem, werden op tijd geleverd maar zijn wel een groot succes.
Fleece of pulls en pull rolkraag : er wordt maar één stuk gegeven zoals voorzien in GPI 65, er zal er één van de drie worden gegeven naar gelang de stock maar overheid geeft toe dat er problemen zijn met sommige maten.
Kredieten voor kledij zijn er voor DAB en wordt in uitvoering gebracht.
Gezien de moeilijke omstandigheden proberen ze toch om stukken te geven.
Standpunt NSPV : Dit kan niet door de beugel, de mensen hebben recht op een correcte uitrusting. Dit geeft een heel slecht beeld van de organisatie.
Voor 2018 zullen de budgetten voorzien worden tot augustus 2019. Voor enkele kritieke stukken zal men een stock aanleggen tot december.
Er wordt ook nog opgemerkt dat er 700.000 euro verloren gaat wegens taalproblemen op de uitrustingsstukken (police/ politie)

Project Taser

 Het proces-verbaal van de HOC is overgemaakt aan SAT en MIN.BIN, samen met de juridische analyse.
VCLP werd gevraagd de 14 zones van het proefproject ook in kennis te stellen van het negatief advies gegeven door het HOC.
Sommige zones leggen dit advies naast zich neer.
NSPV vraagt naar de waarde van de uitgebrachte adviezen van het HOC voor de geïntegreerde politie. Minister wil afwijken van het negatieve advies en stelt een motivatie op tot afwijking op negatief advies.  Het ontlast de minister niet van de wetgeving van de regelgeving CPBW. 
In dit dossier is één partij niet gehoord, namelijk minister van Justitie. Wanneer er een aanpassing zal gebeuren, bestaat er geen erkenningsdossier voor de opleiding en zal deze ook moeten worden aangepast. Alsook een nieuw RA zal moeten worden opgesteld.

Staat van de voertuigen bij de Federale Politie.

Het park bestaat uit een totaal van 3497 voertuigen (auto’s, boten, vliegende tuigen,…)
De gemiddelde leeftijd van deze voertuigen is heel hoog.
DGR : 9,28 jaar- DGA : 8,05 jaar- DGJ: 8,9 jaar- CG : 9,44 jaar.
Ideaal zou men 350 voertuigen per jaar moeten vervangen, maar in 2015 en 2016 heeft men minder dan 100 voertuigen vervangen. In 2017, 369.
Er bestaat een wettelijke verplichting om de migreren naar een park met meer elektrisch, hybride of CNG –aangedreven voertuigen à rato van 5 % per jaar. Dit is een onrealistisch plan voor de politie. Ongeveer 2000 voertuigen vallen niet onder die regel.

MFO2

HCP Thielemans geeft een toelichting over de geest van deze nota.
Gepubliceerd op 6/12/2017 en treedt in voege op 1 januari 2018.
NSPV merkt op dat het vreemd is te vernemen dat de korpschefs in deze gehoord werden. Wij worden immers gecontacteerd door korpschefs die de MFO2 niet begrijpen.
Trouwens, het is onmogelijk een advies te geven vermits de MFO2 reeds gepubliceerd werd.

Labo

Werkgroep nog aan het werk, zekerheid met 5 backoffice. De rest wordt nog uitgewerkt.
Door hoogdringendheid worden de functieprofielen voorgesteld voor backoffice FGP BRUSSEL.
CONCREET : 98 personen, waarvan 29 in backoffice
Dit profiel is enkel voor personeel uitsluitend werkend in backoffice. Momenteel 4 lege stoelen in de FGP BRUSSEL.
Hoe meer volk kan worden aangetrokken voor backoffice hoe minder er beroep moet gedaan worden op mensen van frontoffice.
DIRJUD wijst erop dat hij gemotiveerde mensen nodig heeft en wenst geen misnoegden noch verplichte aanwijzingen en wil geen sociale implicaties.
Om dit tegen te gaan dienen er 10 plaatsen worden opengesteld. Momenteel zijn er 4 plaatsen open.
NSPV vraagt aan DIRJUD en DGJ om de 10 plaatsen open te stellen om het voorgaande tegen te gaan.
NSPV : Profielen worden goedgekeurd en enkel uitzonderlijk voor de 4 plaatsen FGP BRUSSEL , doch vragen het volledig dossier ter overleg op zeer kort termijn. Momenteel hebben wij geen zicht op het globaal dossier.

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.