1. Stakingsaanzegging PZ UKKEL – WATERMAAL-BOSVOORDE – OUDERGEM

De staking wordt geactiveerd omdat de overheid weinig tot geen inspanningen wenst te doen voor hun personeel. De delegatie van de overheid bestaat zelfs niet uit de betrokken burgemeester (Ukkel). Een groot gebrek aan respect voor het sociaal overleg. 
De stakingsaanzegging blijft behouden

2. Dossier veiligheidskorps (DAB)

Net vandaag zijn zij in staking.
Na een lange discussie is er een akkoord. Dit houdt in dat zij vanaf 1 januari 2019 zullen overkomen naar DAB en dus de politie. 

3. Fusie/Defusie specifiek voor toestand in Oost-Vlaanderen (PZ Lowazone, Denze-Zulte en Aalter Knesselare)

Gezien de ingewikkelde toestand heeft het NSPV geëist dat in de overgangsperiode alle statutaire rechten van onze leden gegarandeerd worden (wedde, vergoedingen, arbeidsongevallen, ….)
Wij zijn akkoord voor het 1ste deel. 
Voor het 2de deel (post KC, secretaris en rekenplichtige blijven “en regime” akkoord mits :

  • de KC en de andere 2 niet “en regime” aanblijft maar er een tijdelijke oplossing gevonden wordt bv ad interim.
  • de 3 afzonderlijke BOC’s gebundeld en behandeld worden op het HOC zodat de rechten van onze leden gegarandeerd worden
  • na onderbreking wordt deel 2 ook goedgekeurd omdat het zoals deel 1 ook tijdelijk wordt.

 4. OKB OGP+

Overheid komt met een voorstel dat voor de leden die binnen de onderzoekseenheden zitten deze de mogelijkheid te geven een verkorte opleiding (60 uren) te volgen of het voorstel dat nu voorligt.
Beide zijn een functionele opleiding met een examen.
Voor de personeelsleden buiten de onderzoekseenheden is het een voortgezette vorming met ook een examen.

5. OKB OBP

Geen akkoord van de vakbonden over het voorstel.
Het is niet op vrijwillige basis en de HINP OGP heeft al redelijke druk tijdens zijn werk.

6. Teksten mobiliteit

Daar er geen akkoord is voor deze teksten en er zeer veel opmerkingen zijn worden deze terug naar een technische werkgroep gebracht om in februari op de agenda te komen.

7. Teksten bijkomende aanwerving

Ook hier zijn nog vele vragen en wordt gezegd dat werkgroep zijn werk niet had beëindigd en gaat het ook terug naar de technische werkgroep.

 

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.