• In november 2022 zal er een einde gemaakt worden aan het systeem van gecertificeerde opleidingen.
  • Opleidingen waarvoor te weinig medewerkers zich inschrijven worden geannuleerd.
  • Nieuwe opleidingen zullen tegen augustus 2019 aangeboden worden.
  • Voor de uitbetaling van de competentietoelage is niet datum van slagen bepalend, maar wel de initiële inschrijvingsdatum.
  • De toelage wordt met terugwerkende kracht uitbetaald indien er een bepaalde tijd verlopen is tussen het moment van inschrijving en het slagen voor de opleiding, of door afschaffing van een opleiding.
  • Bron: FED News nr. 7/2019 d.d. 13/03/2019

Inschrijven nieuwsbrief calog

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.