Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector werd op 22 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hierdoor heb je vanaf 1 augustus 2019 de mogelijkheid om het voltijds en het halftijds ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking, mits akkoord van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, voor kortere periodes op te nemen. Dit besluit maakt ook mogelijk om de prestaties met 1/10de te verminderen in het kader van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in de openbare sector.

Voorheen :

  • Voltijds gedurende vier maanden.
  • Halftijds (bij een voltijdse tewerkstelling) gedurende acht aaneengesloten maanden, eventueel op te splitsen per 2 maanden of een veelvoud hiervan.
  • Met een vijfde vermindering (bij een voltijdse tewerkstelling, op te splitsen per 5 maanden of een veelvoud hiervan.

Door dit besluit kunnen contractuele en statutairen personeelsleden, met de toestemming van hun werkgever, ook:

  • hun voltijds ouderschapsverlof in weken opsplitsen.
  • hun halftijds ouderschapsverlof in maanden opsplitsen.
  • hun ouderschapsverlof opnemen met een vermindering van 1/10de (bij een voltijdse tewerkstelling). In dat geval kan je een halve dag vrij nemen op woensdag namiddag bijvoorbeeld, of 1 vrije dag elke twee weken. Je kan het opsplitsen per 10 maanden of een veelvoud hiervan.
  • hun voltijds verlof voor medische bijstand in weken opsplitsen.

 

KB 18 juli 2019