Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Eerste fase


Voor de CAlog-personeelsleden dient de vergelijking steeds te gebeuren tussen de loonschaal verbonden aan de oude graad en de loonschaal van de maximumloopbaan verbonden aan de nieuwe graad.


Voorbeeld:
Een personeelslid geniet de loonschaal CC2.2 (trap 9: € 17.911,92) en gaat op 1 september 2019 via sociale promotie over naar het niveau B (gemene graad). Het personeelslid zal op het moment van de sociale promotie de loonschaal BB2.2 (trap 9: € 20.740,00) genieten (en niet de loonschaal BB2.1 – trap 9 - € 19.340,00, noch de loonschaal BB1 - trap 9 - € 18.740,00).

De personeelsleden die onder de overgangsmaatregel vallen en die reeds een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd in de nieuwe graad, zullen ten gevolge van de toekenning van een nieuwe loonschaal op 1 juli 2019, in september 2019 geen aanspraak meer kunnen maken op de competentieontwikkelingstoelage.

Het personeelslid mag zich evenwel, overeenkomstig artikel IV.III.1 lid 3 RPPol, onmiddellijk opnieuw inschrijven voor een gecertificeerde opleiding om de competentieontwikkelingstoelage opnieuw te kunnen genieten. Het personeelslid zal met andere woorden, als het zich ten laatste op 31 augustus 2019 inschrijft voor een nieuwe gecertificeerde opleiding, één keer de competentieontwikkelingstoelage verliezen.


Aangezien het personeelslid evenwel niet het slachtoffer mag zijn van de wijzigende regelgeving kan er een afwijking toegestaan worden op de inschrijvingsdatum voor een gecertificeerde opleiding, waardoor de inschrijving voor een nieuwe gecertificeerde opleiding die plaatsvindt tussen 1 juli 2019 en 31 augustus 2019 beschouwd wordt als een tijdige inschrijving die heeft plaatsgevonden tussen 1 juli 2018 en 31 augustus 2018. Door toepassing van deze afwijking, zal het personeelslid dat met vrucht de gecertificeerde opleiding heeft gevolgd in de nieuwe loonschaal alsnog een competentieontwikkelingstoelage kunnen ontvangen in september 2019.


Voorbeeld:
Een personeelslid van het niveau C heeft op 1 mei 2015 sociale promotie gemaakt naar het niveau B (BB1). Betrokkene heeft zich ingeschreven voor een gecertificeerde opleiding op 1 augustus 2015. Vanaf 1 september 2016 heeft het recht op de competentietoelage in de loonschaal BB1. Op 01/07/2019, door toepassing van de overgangsmaatregel, verwerft het personeelslid de loonschaal BB2.2. Het recht op de competentieontwikkelingstoelage zal op dat moment in principe verloren gaan (geen recht op competentieontwikkelingstoelage in september 2019) en het personeelslid dient zich ten laatste op 31 augustus 2019 opnieuw in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding om het recht op de competentieontwikkelingstoelage terug te openen vanaf 1 september 2020.
Aangezien het personeelslid ongewild in deze situatie beland is, kan een afwijking op de inschrijvingsdatum van de nieuwe gecertificeerde opleiding toegestaan worden. Hierdoor zal het personeelslid vanaf september 2019 de competentieontwikkelingstoelage kunnen ontvangen in de nieuwe loonschaal nadat het de gecertificeerde opleiding met vrucht heeft gevolgd.

Bron: Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)