We schreven het al op 21 september 2020 naar aanleiding van het OCP 492.

De overheid heeft het ontwerp Koninklijk besluit voorgesteld zodat de competentie ontwikkelingstoelage, onder bepaalde voorwaarden toegekend, aan het CALogpersoneel,  mee telt voor de berekening van het pensioen. Een legitieme eis van het CALogpersoneel en steeds ondersteund door het NSPV.

Uw terechte vraag werd ook opgenomen  in het eisenbundel van het NSPV.

Op 15 februari  2021 is het koninklijk  besluit , in het Staatsblad verschenen dat het juridisch  mogelijk maakt deze rechtzetting uit te voeren.

Het goede nieuws is dat de gehele berekening  zal gebeuren met terugwerkende  kracht. En dit vanaf 1 Januari 2007. De Minister van pensioenen is belast met de uitvoering van dit Koninklijk Besluit.

Het NSPV laat haar CALog leden niet in de steek.

Wij zullen blijven ijveren voor een wezenlijk beter statuut voor onze CALog leden gebaseerd op principes van gelijkwaardigheid, respect en erkenning.

Samen zijn we immers allemaal veel en veel sterker.