Beste leden,

De voorbije dagen zijn er diverse vakbondsacties doorgegaan waaraan tot op heden enkel de afgevaardigden hebben deelgenomen, enkele leden en sympathisanten niet te na gelaten. Het ging er soms wel heftig en voor kritiek vatbaar aan toe maar veel actiemogelijkheden hebben we als ‘flikken’ niet echt. ( lees de ARRO 2021-03/Harde acties-realiteit )

Waarover gaat het nu feitelijk; wat zijn onze belangrijkste eisen:

  • Einde loopbaanregeling. De NAVAP ( Non Activiteit Voorafgaand aan het Pensioen ); zeg maar vervroegd met pensioen gaan vanaf 58 j ( indien je aan de 4 voorwaarden voldoet). Weet dat de overheid, MinBinZa (ondersteund door ALLE partijen) deze regeling wil stoppen volgend jaar en er komt voorlopig  niks in de plaats. Ook de WWW ( Wendbaar en Werkbaar Werken ) moet voor ons bespreekbaar worden.
  • Materiaal en werkingsmiddelen. Hier is het vooral de federale politie die op bepaalde vlakken armoe-troef is. Met dienstwagens die om en bij de 300.000 km op de teller staan hebben of de ICT die hopeloos achterop hinkt, de huisvesting die neigt in bepaalde gevallen tot onbewoonbaar verklaren of bepaalde kledij die maar niet kan verkregen worden.
  • Loonsopslag. Sedert 2000 is er enkel de index bijgekomen. Een B5 die in 2000 met 24 j dienst aan zijn maximum wedde stond …. staat daar nu nog steeds! ( idem voor de M en O weddes )  In geen enkel bedrijf met 48.000 personeelsleden is zoiets denkbaar. Ons loon is niet mee geëvalueerd. Na 20 j stand-still was 35 euro nette loonsopslag om te lachen maar nu blijkt er zelfs helemaal geen geld te zijn voor een eventuele opslag omdat de lokale partners ( de gemeentebesturen ) de nodige budgetten niet kunnen voorzien. Ook worden bepaalde premies in vraag gesteld en werden al enkele geschrapt. De maaltijdcheques zijn de allerlaagste en pas vanaf 01/11/2022 in voege.
  • Het beroep terug aantrekkelijk maken. De politie ligt meer dan ooit onder vuur; god en klein Pierke meent ons de les te moeten spellen, we worden tegenwoordig bespuwd, beschimpt, uitgescholden maar krijgen vooral onvoldoende steun van de overheid bij op ons gepleegde geweldsdelicten. Als een aspirant Inp minder loon krijgt dan, zeg maar een beginnende ongeschoolde arbeider, en de wervingsprocedure duurt te lang dan krijg je onvoldoende tot geen kandidaten. Ook de nieuwe wervingsprocedure lijkt weinig te zullen oplossen, kandidaten zullen de aantrekkelijkste zone verkiezen boven de zones die nu al met ernstige tekorten zitten.

Indien de overheid aan onze, echt niet zo onredelijke,  eisen niet tegemoet komt zullen de acties opgedreven worden maar dan rekenen we ook op onze achterban, de leden … U dus. We staan open voor suggesties of ideeën die wettelijk haalbaar zijn. Duidelijke signalen zijn goed, vernielingen of crapuleus gedrag kunnen we ons niet permitteren. Samen staan we sterk.

Kunnen we op u rekenen als het nodig blijkt? 

https://www.nspv.be/nl/home-nl/nieuwsberichten/2365-het-voorstel-van-de-minister-staat-veraf-van-haar-beloftes-2

Jan Vanderschueren

Bestuurslid NSPV Afd. Gent

Redactie ARRO GENT


OPEN