Gelet op de stakingsaanzegging die loopt tot 30 april 2017 inzake het tekort aan personeel, middelen en investeringen bij FedPol werd in dat kader een kleine informatieve actie gevoerd aan het provinciehuis te Brugge.

De actie ging door op donderdag 27 april 2017 om 13h00 aan het provinciehuis te Brugge en dat vlak voor de start van provincieraad om 14h00.

Een pamflet werd afgegeven aan de provincieraadsleden waarin we als vakorganisatie(s) de huidige toestand bij de federale politie aanklagen, en inzonderheid de toestand bij de SPN en WPR.

We willen bekomen dat de raadsleden hiervan op hoogte zijn. De veiligheid en het veiligheidsbeleid ligt de provincie nauw aan het hart. Op die wijze willen we de druk op de minister van BIZA verhogen.

De provinciegouverneur steunt ons intiatief en vele raadsleden vroegen uitleg en toonden begrip.

Een klein maar efficiënte actie!

lees ook: http://www.wtv.be/nieuws/politievakbonden-vragen-om-meer-middelen

 

mvg,

Benny Staelens