Zoals al meegedeeld in ons infonieuws van 6 maart 2015 werd de eerste overgangsmaatregel inzake het pensioendossier vandaag besproken in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (Comité A). Ter herinnering: door deze maatregel kan het politiepersoneel dat op de dag van het arrest (10 juli 2014) nog ten hoogste 1 jaar van zijn pensioen verwijderd was, opnieuw toepassing maken van de oude (vernietigde) pensioenregeling.

 

De besprekingen liepen niet van een leien dakje. De 3 interprofessionele vakbonden ( ACV, ACOD en VSOA) die in het Comité zetelen, formuleerden heel wat bedenkingen bij deze gunstige regeling voor onze oudere collega’s. Na afloop van de debatten verklaarde het ACOD zich niet akkoord met de voorgestelde overgangsregeling. De 2 andere sociale partners gaven wel een akkoord maar met heel wat bemerkingen. Het voorstel keert nu terug naar de regering die het kan indienen in het Parlement.

Gisteren deelden we mee in ons infonieuws dat de minister van binnenlandse zaken zich tegenover de NSPV delegatie die de onderhandelingen voert, akkoord verklaarde om gans het operationeel kader bij de politie te erkennen als zwaar beroep. Dit voorstel werd inmiddels ook meegedeeld aan alle andere vakorganisaties. Onze veronderstelling dat dit voorstel door de regering was gedragen werd daarbij genuanceerd. De regering gaat weldra de knoop doorhakken. We zullen dan ook de komende dagen vernemen in hoever de regering achter het voorstel van de minister van binnenlandse zaken staat om de politie in zijn geheel als zwaar beroep te erkennen.

Dit wordt meteen de eerste grote test qua geloofwaardigheid van deze regering ten overstaan van de politie. Want in principe zou dit toch een uitgemaakte zaak moeten zijn. Immers zoals we al schreven in ons infonieuws van 26 september (zie onze website) deelden de coformateurs Kris Peeters en Charles Michel ons toen mee dat er “een specifieke regeling ging komen vanuit de invalshoek dat de politie dient beschouwd als een zwaar beroep”.

Vandaag, bijna 6 maanden later, lijkt ons de tijd rijp dat deze regering dit engagement valideert.

Gert Cockx
Nationaal Voorzitter