Gezien de niet-constructieve houding van de overheid, in casu de Dirco WVL, maar ook de andere andere overheden, hebben NSPV, ACV-Politie & ACOD in overleg beslist om samen actie te voeren op donderdag 13 december 2018 vanaf 8u in Zeebrugge aan de kantoren van SPN Kust.


Waarom?

Het CPBW & BOC "201", voor de Federale Politie West-Vlaanderen, wordt uitzonderlijk georganiseerd in de gebouwen van SPN Kust.
Deze vergadering kon niet verzet worden ondanks de uitdrukkelijk vraag van drie vakbonden (NSPV - ACOD -ACV) en dit om organisatorische redenen, één ANDERE vakbond eiste nl. dit jaar nog een BOC.

Wij van NSPV, ACV & ACOD gaan hiermee niet akkoord en hebben bij aanvang van de vergadering het pamflet uitgedeeld aan de overheid en de "collega's" om alle punten die geagendeerd staan te verdagen naar een volgende vergadering.

Wij komen op voor alle personeelsleden en wensen dat de overheid respect heeft/krijgt voor onze prerogatieven.