NSPV VZW Provincie West-Vlaanderen organiseert op 13 juni 2019 een infosessie met als thema 'Mogelijke fusies in WVL'.

 

"19 lokale politiezones fusioneren naar 7 ?!"

 

Alle leden (maar ook niet-leden) zijn welkom!

 

Waar: Diocesaan centrum Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout

 

 • Google maps 
   
 • Wanneer: donderdag 13 juni 2019 om 13h30
   
 • Een syndicale dienstvrijstelling (4 uur) is voorzien voor alle deelnemers
  (registratie en uitreiking attest ter plaatse).
   
 • programma:
  • 'Mogelijke fusies in WVL' door prof. Dr. Jelle Janssens – docent Strafrecht en Criminologie aan de UGent

  • Colloquium met prof. Dr. Jelle Janssens, 1HCP Dirk Van Nuffel, Franky Demon, Carlo Medo

De resultaten van de haalbaarheidsstudie 'schaalvergroting' worden correct toegelicht en aangevuld met het standpunt van NSPV VZW.

 

Hopende U massaal te mogen verwelkomen,
Met syndicale groeten,

Benny Lavaert,
Provinciaal Voorzitter NSPV VZW West-Vlaanderen