Vorige week kregen we vanuit verschillende eenheden binnen de provincie terechte bezorgdheden ivm de administratieve afhandeling van transmigranten.

Gezien de huidige gezondheidscrisis was de vraag naar een zo veilig mogelijke procedure in deze complexe materie meer dan terecht.  Iedere vorm van onnodige risico op blootstelling moet worden vermeden.  Er werd verwezen naar de eerste coronagolf waarbij er een verkorte afhandelingsprocedure van kracht was. 

Onmiddellijk namen wij als NSPV de nodige initiatieven om de overheid bewust te maken van de terechte vraag van de collega's die dagdagelijks op het terrein staan.  Men had hier op verschillende niveaus oren naar.

Gisteren werd een provinciale nota uitgevaardigd waarbij terug wordt overgegaan naar de verkorte procedure.

Syndicaal werk is meer dan op de barricaden staan,
het is mee helpen zorgen voor oplossingen die de collega's ten goede komen.

Hou jullie veilig en gezond!
Samen sterk!  

Wesley Huysentruyt

Vast Afgevaardigde West-Vlaanderen