Of wanneer onze #BeGov zich absoluut belachelijk maakt. 

Wie is in de aanloop van de COVID19 -gezondheidscrisis vergeten dat het beroemde adagio 'dragen van een masker als je niet ziek bent’, bestempeld werd als onzin. Deze zinsnede kwam uit de mond van de minister van Volksgezondheid zelf, die nota bene zelf arts is.

Wie, binnen de vakbonden, is trouwens de verachtelijke woorden van Dr. Pardon vergeten. Trouwens een deskundige die door de overheid was uitgenodigd op het Hoger Overleg Comité: "Nee, de politie is geen prioritaire groep in deze crisis en nee, het dragen van een masker is niet nuttig voor de politie".

Het zal niemand ontgaan zijn dat er verscheidene  'ruzies' hebben plaats gehad tussen de deskundigen van de overheid. Dit met als gevolg het aftreden van een van hen. Herinner u de beledigende woorden van de minister van Volksgezondheid tegenover dokter Marc Wathelet, viroloog en specialist van het Coronavirus, die zij 'Dramaqueen' noemde omdat hij durfde te waarschuwen dat de overheid het bij het verkeerde eind had en dat dit virus niet slechts een eenvoudige kleine griep was.

Wie heeft zich niet in verlegenheid gebracht door het wanbeheer van bestellingen van mondmaskers die ons in heel Europa tot een lachertje maakten? Hoeveel ministers moeten dit 'beheren'? Tegen welke prijs?

Wie is vergeten dat burgemeesters die de wijsheid hadden om het dragen van maskers in de winkels van hun steden verplicht te stellen, door de federale overheid tot de orde werden geroepen?

En nu alle media en de 'deskundigen' van de overheid zeggen dat de cijfers goed zijn, is het masker verplicht gesteld, terwijl het op het hoogtepunt van de crisis nutteloos was, zelfs ronduit gevaarlijk om het te dragen! Eerlijk gezegd, hoopt deze overheid nog wat krediet te hebben bij de bevolking?

Binnen het politiekorps was het delirium nog flagranter. Sommige korporaals van week verboden  het dragen van het masker, zelfs als het personeelslid er een had. De bevolking mocht immers niet verontrust worden. Anderen beweerden dat het nutteloos en duur was. Het was dus erg moeilijk om de weg te vinden. Maar er was geen ontkomen aan. U staat in de frontlinie bij de handhaving van de NVC-regels, waarvan iedereen het erover eens was dat ze voor de gemiddelde burger meestal 'onbegrijpelijk’ waren. Het waren dus de politieagenten die weer eens werden gezien als de slechteriken, de racisten en de gewelddadigen.

En hoe zit het vandaag? Nou, laten we het nog een keer doen!

Dames en heren, u zult gaan controleren of de burgers de voorschriften voor het dragen van maskers in winkels en op andere gesloten plaatsen respecteren.

Met welke middelen? Ter herinnering, het is juli, een periode van meer dan welverdiend jaarlijks verlof en dus van verminderde mankracht.

Denkt u dat de politie en hun vakbondsvertegenwoordigers net zo snel zullen vergeten dat de autoriteiten over de hele lijn tegen hen hebben gelogen? En waarom ?

Omdat we moesten vechten, voor onze leden. In de eerste plaats voor het behoud van hun gezondheid, en vervolgens om het personeel te voorzien van de nodige beschermingsmiddelen. Maar de overheid beweerde hoog bij laag dat ze overbodig waren.

Omdat het NSPV moest vechten om 'COVID19' te laten erkennen als een beroepsziekte, wat nu eindelijk een realiteit is.

Opnieuw vechten want de vergoeding van de reiskosten of de cheque van 300 euro, wordt vandaag betwist in de plaatselijke baronieën. Alhoewel op de officiële overlegorganen halsstarrig beweerd werd dat dit een uitgemaakte zaak was.

Laten we daar de onophoudelijke aanvallen van sommigen op straat aan toevoegen die de politie beschuldigen van nodeloos racistisch en gewelddadig te zijn. Voeg daarbij het onaanvaardbare geweld van misdadigers en plunderaars tijdens zogenaamde vreedzame demonstraties...

De beker is vol!

Het is de hoogste tijd, zoals we in de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben gesteld, dat het politieke gezag van dit land haar verantwoordelijkheid moet nemen en respect moet afdwingen voor de politie en een einde moet maken aan de straffeloosheid van de daders van geweld tegen politieagenten.

De keuze is eenvoudig maar essentieel: het is het maatschappelijk model van morgen dat geschreven moet worden!

Carlo Médo

Nationaal voorzitter

Thierry Belin

Nationaal secretaris

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.