De maand november is in aantocht. Zoals u weet heeft uw vakorganisatie tijdens het sectoraal akkoord van 2017- 2018 maaltijdcheques onderhandeld voor elk lid van de geïntegreerde politie.

Dit met als enige doelstelling om voor ieder lid netto en effectief meer koopkracht op te bouwen.

Wij hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen om tenminste een ernstige, haalbare en redelijke onderhandeling te voeren waar ieder lid op korte of lange termijn beter van wordt en dit binnen het budgettair kader en tijdsgeest.  Net zoals we in 2021 en 2022 onze verantwoordelijkheid hebben genomen om zowel een kwantitatief als kwalitatief luik met de huidige minister van binnenlandse zaken te onderhandelen, ook binnen de huidige extreem moeilijke maatschappelijke context.

 

Vanaf 1 November start het systeem van maaltijdcheques en vanaf 1 Januari 2023 zullen de eerste cheques volgen.

Wij begrijpen dat u vragen heeft en willen als uw vakorganisatie deze graag beantwoorden. Uit de FAQ hebben we voor u een aantal prangende vragen geselecteerd.

  1. Hoeveel bedraagt een maaltijdcheque en moet ik zelf bijdragen?

De huidige maaltijdcheque bedraagt 6 euro per cheque.  U zal zelf 1.09 euro werknemersbijdrage moeten betalen.  Maar geen zorgen, dit gebeurt automatisch bij de betaling van uw loon zodat u zich geen zorgen hoeft te maken. 

Een maaltijdcheque is geen cash geld. U krijgt daarom een elektronische kaart ter beschikking van uw werkgever. Het bedrag zal op deze kaart gestort worden.

 

  1. Wanneer heb ik recht op een cheque.

 De regeling binnen de politie is een beetje anders dan elders. De reden is dat er voor de toekenning van het aantal cheques gerekend wordt in werkelijk gepresteerde uren.

U heeft recht op een maaltijdcheque als u daadwerkelijk een dienstprestatie hebt geleverd, ongeacht uw werkregime .

  1. Op hoeveel cheques heb ik nu eigenlijk recht

Het aantal maaltijdcheques waarop het personeelslid recht heeft, wordt bepaald door het aantal uren werkelijke dienstprestatie, ongeacht het werkregime, per referentieperiode bedoeld in artikel VI.I.3, te delen door 7,6. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het resultaat afgerond op de hogere eenheid.

Het aantal maaltijdcheques per referentieperiode wordt, in voorkomend geval, echter beperkt tot het aantal kalenderdagen, met aftrek van zater-, zon- en feestdagen, van die periode.

 

 

  1. Weeral administratie ?

Het principe is dat de verwerking van de maaltijdcheques zo weinig mogelijk administratie oplevert. DRI is druk bezig met het zoeken naar digitale oplossingen.

 

  1. Blijven de maaltijdcheques wel bestaan?

Naar aanleiding van een aantal onheilspellende berichten in de media hebben we hierover heel wat vragen gekregen.  Alleszins binnen de politie wordt druk met de sociale partners gewerkt om het systeem ordelijk op poten te zetten en is er geen enkele aanwijzing dat het afschaffen van maaltijdcheques doet veronderstellen. Integendeel.

 

  1. Waar vind ik informatie ?

Het NSPV heeft in een recente syndicale Echo een uitgebreide stand van zaken gegeven. Recent is er nog een nationale werkgroep geweest tussen overheid en sociale partners waar we samen aan een GPI hebben geschreven, waar een aantal principes en spelregels zullen uitgelegd worden. Deze GPI moet tot doel hebben het beheer van de maaltijdcheques zo vlot mogelijk te laten verlopen en alle medewerkers correcte informatie te geven. Momenteel werken we nog aan een aantal details om het proces nog vlotter te laten verlopen.

 

  1. Het eeuwige dilemma, maaltijdvergoedingen versus maaltijdcheques.

Eerst moeten we een aantal duidelijke uitgangspunten toelichten :

Maaltijdcheques zijn in het leven geroepen om voor iedereen in de organisatie meer koopkracht te geven.

Maaltijdcheques zijn onderhevig aan een strikte regelgeving waar we in de politie er al in geslaagd zijn om eigen werkingsregels uit te werken, in het voordeel van het personeel.

Sommige collega’s blijken meer te verdienen met maaltijdvergoedingen dan met maaltijdcheques. We hebben tijdens de onderhandelingen rekening gehouden met deze mogelijkheid.

Iedere medewerker moet individueel zijn of haar rekening maken. 

Een maaltijdvergoeding is onderhevig aan de verhoging van de index.

Een maaltijdcheque echter niet maar het bedrag wordt regelmatig opnieuw onderhandeld.

Onze tips zijn dat elk lid zijn loonfiches van de laatste jaren bij de hand neemt. Op die fiches vind je hoeveel maaltijdvergoeding je per maand hebt ontvangen. We raden aan deze oefening  over meerdere jaren te doen zodat een goed beeld ontstaat.  Het is dan voldoende om van al die bedragen een maandgemiddelde te maken. Dat geeft je een gemiddeld maandelijks bedrag aan maaltijdvergoeding. 

In normale omstandigheden zonder extreem veel overuren; afwezigheid noch ziekte kan uitgegaan worden van een gemiddelde van 18 maaltijdcheques per maand. ( je kan maximaal maar 23 cheques per maand ontvangen ) Het volstaat dit getal te vermenigvuldigen met 6 euro. Dit geeft 18 x 6 = 108 euro aan maaltijdcheques op je kaart. Daar trekken we de werknemersbijdrage van 1.09 euro af. Dit geeft 18 x 1.09 euro = 19,6 euro

108 euro – 19, 06 euro is een werkelijk bedrag van 88,94 euro.

Dit geeft een gemiddelde van 90 euro per maand.

Indien uw gemiddelde aan maaltijdvergoedingen over een lange periode gezien hoger is dan dit bedrag kan je de optie kiezen om je maaltijdvergoedingen te behouden.  

Het blijft een individuele keuze waar we als uw vakorganisatie u enkel tips kunnen geven maar iedereen zal zijn individuele rekening moeten maken.

Binnen heel korte tijd zal een omslachtige GPI over de maaltijdcheques verschijnen. We raden onze leden aan deze grondig te lezen.

We houden u op de hoogte van de verdere voortgang van het dossier.