Op 03/10/2019 nam de plechtigheid te Edemolen plaats. NSPV tekende present met Jan VANDERSCHUEREN, bestuurslid Afdeling Gent, en  Marcel DE LOOF, Nationale Voorzitter Oprustgestelden (Nl). Wij brachten hulde aan de destijds gesneuvelde helden en legden bloemen neer in naam van onze vakbondsorganisatie.

 Op 07/10/1914, leverden een peloton Rijkswachters, cyclisten onder het bevel van Kapitein FREMAULT, er samen met vrijwilligers een gevecht tegen de de oprukkende Duitse soldaten onder leiding van majoor VON TANNSTEIN. 11 Rijkswachters sneuvelden terwijl ze tegen een grote overmacht stand hielden. De bezetter werd verdreven en telde 68 verliezen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevecht_aan_de_Edemolen

 

Jaarlijks werd op 7 oktober deze veel betekenende veldslag door de Rijkswacht herdacht en werd er hulde gebracht aan de gesneuvelde wapenbroeders. Voor de Rijkswachters was dit destijds een dag extra verlof want bij korpsbevel nr. 63 van 24 april 1933 werd het feest van de Rijkswacht op 7 oktober vastgelegd ter nagedachtenis van de gesneuvelde collega’s. Dankzij deze heldendaad kreeg de Duitse bezetter geen greep op het Gentse station en werd zelfs verdreven.

Via deze link kan u enkele foto's van de herdenkingsplechtigheid bekijken: https://www.facebook.com/nspvovl/herdenkingedemolen2019

 

Jan VANDERSCHUEREN

Public Relations NSPV Afdeling Gent