Op vrijdag 11.10.2019 gaat de jaarlijkse terugkomdag voor de NSPV-afgevaardigden van de provincie Oost-Vlaanderen door in Eeklo.

Verdeeld over verschillende workshops zal interactief gedebatteerd worden over o.a. volgende thema’s:

- minimale vereisten ten behoeve (ter bescherming) van de leden bij gebruik van bodycam, dashcam, cameraopnames op werkvloer, track & trace systeem

- bezorgdheden en remediëringsmogelijkheden bij fusie/schaalvergroting

- taken afgevaardigde in de aanloop van fusie/schaalvergroting

- communicatiedoorstroming up/down

Uiteraard worden ook de laatste nieuwtjes van op de onderhandelingstafel gebracht door onze Nationale Voorzitter met eveneens aandacht voor thema’s zoals speedelec, NAVAP, .../...

Het NSPV poogt zo goed mogelijk zijn leden bij te staan. Daarom is het ook van belang dat onze afgevaardigden heel precies voorgelicht worden over wat binnen het politielandschap leeft en/of op ons afkomt. We danken dan ook onze afgevaardigden voor hun blijvende inzet ten behoeve van onze leden.

SAMEN STERK!

Syndicale groeten

Koen Anraed

Provinciaal Voorzitter NSPV Oost-Vlaanderen