Op een bijzonder druilige herfstdag, d.d. 11/10/2019, organiseerde NSPV Oost-Vlaanderen in Eeklo een terugkomdag voor de bestuursleden en afgevaardigden van de afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde.

 Een 60-tal afgevaardigden gaven present en namen deel aan 3 workshops:

laatste syndicale nieuwtjes - spreker Nationaal Voorzitter Carlo MEDO - die ons zowel op de hoogte bracht van de stava NAVAP, de misverstanden en onjuistheden die binnen de politiezones voor onrust zorgen bij die collegae die nog hopen op een vertrek onder de voorwaarden van NAVAP. De Nat. Voorzitter hekelde ook de foutieve informatie die door sommigen verkondigd en verspreid worden en zette de puntjes op de i door juiste informatie te verstrekken. De financiering van NAVAP, de hangende procedures, ingediend door een andere ontevreden vakbond, inzake de looncorrecties en details uit ons statuut werden ook besproken. De hogere onderhandelingen en het wegvallen van de premies kwamen ook aan bod.

big brother (digitale controle) - spreker Jurist Dominique DEFRANCE - die de opmars van de digitalisering uitlegde en de virtuele gevaren en de alertheid die de afgevaardigden moeten hebben bij het behandelen van deze ‘nieuwigheden’ in de verf zette. De fleetlogger, bewakingscamera’s, ANPR, bodycam, dienstgsm, chip in de nieuwe dienstkaart, printercontrole, nazicht op de toetssnelheid op de pc ... kortom; allerlei digitale tools die de werkgever (KC en overheid) in staat stelt om permanent controle uit te voeren over het gaan en staan van de politieambtenaar. De wet op de privacy en GDPR evenals het art. van de arbeidswetgeving rond dit item werden adequaat uitgelegd. We onthouden dat de doelstelling van de werkgever rond deze digitale tools een belangrijk discussiepunt op het BOC dient te zijn. Wie heeft toezicht? Opslagtijd? Wie heeft de rechten ze op te vragen? Kan het lid zelf inzage vragen?

ledenwerving - spreker Provinciale Voorzitter Koen ANRAED - die de ledenwerving aan de basis (politiescholen) beschreef, hoe deze verloopt en ze van groot belang zijn om de jonge collegae over de streep te trekken lid te worden bij het NSPV. De inzet van de afgevaardigden op de werkvloer bij incidenten, arbeidsongevallen, voorbereiding van BOC en tal van taken die van de afgevaardigden worden verwacht. Op de inzet van de permanente afgevaardigde of de provinciale voorzitter bij heikele screenings of BOC’s werd gehamerd.

Omdat ons politiestatuut zo specifiek is, gelet op de aard van onze job, en niet kan vergeleken worden met dit van federale of Vlaamse ambtenaren kwamen we tijd te kort om in de 3 workshops alles te bespreken wat zou moeten besproken worden. De politiejob is ingewikkelder geworden dan 2 decennia geleden en dagelijks komen er nieuwigheden op ons af. Dat we niet echt geliefd zijn weten we al lang, tenzij ‘men’ ons nodig heeft. Noodzakelijk kwaad dat veel geld kost = veiligheid. Toevallig vallen wij ‘flikken’ onder deze noemer.

Deze leerrijke terugkomdag wordt jaarlijks gehouden en is een meerwaarde voor de plaatselijke afgevaardigden. Kennis is macht en samenhorigheid maakt het NSPV sterk.

U kan enkele foto's van deze terugkomdag bekijken via deze link: https://www.facebook.com/nspvovl/terugkomdag2019

Syndicale groeten

Jan VANDERSCHUEREN

Public Relations NSPV Afdeling Gent