1. TIJDSLIJN

Februari 2021 : aanvang onderhandelingen

Mei 2021 : 1ste voorstel: 56 miljoen euro (= ongeveer 30 €/maand)

Oktober 2021 : na budgettair conclaaf: 0 miljoen euro

Vanaf 11/11/2021 : (beperkte) acties: 75 miljoen euro (= 37,5 €/maand)

Nieuwe onderhandelingen : 100 miljoen (=60€/maand)

21/12/2021 : Afronding op > 120 miljoen (= 70€/maand) eindvoorstel

3de week januari 2022 : ontvangst schriftelijke weergave van het eindvoorstel

           

  1. DE CIJFERS OPS

Voor iedereen 1000 € bruto/jaar aan 100% gekoppeld aan de index dd 01.01.2022 (=1,7758)

Uitgezonderd uitdovingsschalen: O4bis – M7.

AINP: Weddeschaal B1 vanaf binnenkomst politieschool

(doel volgens regeerakkoord = atractiviteit verhogen

HAU4: nieuwe “bijkomende” loonschaal

HAU3 (new) + 1000 € bruto/jaar

M.5.2.: nieuwe “bijkomende” loonschaal

M.4.2. (new) + 1000 € bruto/jaar

 

  1. DE CIJFERS CALOG

Voor Calog wordt gestreefd naar een volledige gelijkschakeling met de lonen in het Openbaar Ambt.  Dit omvat zeker geen champagne-akkoord; maar weet dat het NSPV dit dossier heel actief zal blijven volgen. Dit is eigenlijk een stukje van een traject dat begon in 2018 en zeker op verder zal gegaan worden in 2024.

 

Calog A: Hun meridiaan ligt al gevoelig hoger t.o.v. gelijkwaardige functies in het Openbaar Ambt

Calog B: Hier is sprake van een technische verhoging gelijk gekoppeld aan de loonschalen boekhouder in het politielandschap. Zowel de gespecialiseerde en de generieke zijn weerhouden.

BB1 – BB4  >>>>> B1D – B4D

BxA – BxD  >>>>> idem

Calog C: looncorrectie gelijkschakeling aan de loonschalen bij het Openbaar Ambt

Calog D: looncorrectie gelijkschakeling aan de loonschalen bij het Openbaar Ambt

 

  1. NAVAP

Respecteren van de GPI85 die enerzijds spreekt over de mensen langer aan het werk houden en anderzijds de voorwaarden van de NAVAP dat behouden blijft zolang er geen algeheel pensioenakkoord voor het openbaar ambt gerealiseerd is.

Standpunt in het voorstel: Er wordt niet geraakt aan de NAVAP regeling. Alles blijft zoals deze vandaag bestaat. (Kostprijs: 40 miljoen euro)

Weet wel dat NAVAP een stelsel blijft in uitdoving zoals gekend bij de opstart er van.

  

  1. Telewerk

Momenteel krijgen de ambtenaren een maandelijkse vergoeding van 20 euro voor telewerk. Min. Desutter wenst dit te verhogen naar 50 euro. Onze voogdijminister Min. Verlinden wenst deze vergoeding (= nettobedrag) ook toe te kennen binnen het politielandschap voor de politiemedewerkers. Uiteraard pleiten we voor een zo ruim mogelijk aantal begunstigden van deze premie.

Voor de medewerkers waarbij telewerk totaal onmogelijk is, stelt het NSPV een soort van ongemakkenvergoeding voor ter compensatie van deze ‘telewerk-vergoeding’.

Weet wel: dit zijn nog allemaal toekomstplannen die nog geen concrete uitwerking kennen.

 

  1. Phase 2

Ten einde de loononderhandelingen verder te zetten van januari 2024 tot december 2024 werd een protocol opgesteld. Steden en gemeenten hebben zich ook geëngageerd om vanaf dan mee te onderhandelen en (hopelijk) fondsen kunnen vrijmaken voor de politie.

Het feit dat we dan vermoedelijk met een regering in lopende zaken zitten, wordt omzeild door het protocol in januari 2024 te verwerken naar een KB waardoor er een opstart is van onderhandelen en deze onderhandelingen kunnen verdergaan zelfs tijdens de periode van lopende zaken. Daarom ook het belang van dit protocol rond ‘phase 2’ om een zekerheid in te bouwen dat de loononderhandelingen kunnen verder gaan.

 

  1. Uitvoeringsdatum

De loonsverhogingen en de looncorrecties zullen toegepast worden op 01.01.2023.

Dit is een heel haalbare datum gelet op het feit dat dit dossier nog verschillende instanties dient te passeren voor bespreking en goedkeuring; hierbij denkend aan Kernkabinet, Raad van State, Regering, Ambtenaren Zaken, Financieel Inspecteur, …)

 

  1. Resultaat Nationale Raad

De Nationale Raad van het NSPV heeft woensdag 26.01.2022 – rekening houdend met het voorliggend voorstel EN de uitgevoerde enquête bij de leden - volmondig een JA-stem uitgebracht waardoor onze onderhandelaars een duidelijk mandaat kregen om hun akkoord te geven aan het voorliggend voorstel.

 

  1. Enquête

Hier en daar vernemen we van NSPV-leden dat ze geen mail mochten ontvangen om hun stem uit te brengen en daarover misnoegd zijn. We wensen er de aandacht op te vestigen dat alle leden waarvan we op het Nationaal Bureau over een mailadres beschikken bestemmeling was van de link naar de enquête.

Ook deze leden zijn steeds bestemmeling van onze nieuwsbrieven met de laatste nieuwsjes en wijzigingen intern het politielandschap.

Wenst u ook actief op de hoogte gehouden worden van al deze politie-items en in het vervolg ook uw stem laten gelden, aarzel niet om uw mailadres kenbaar te maken. U kunt dit doen door onze website te openen. Daar vindt u rechts enkele velden waaronder “nieuwsbrieven ontvangen”. Door dit veld te openen en aan te kruisen wat u digitaal wenst te ontvangen; krijgt u alle interessante informatie.

 

  1. OCP

Zonet is het onderhandelingscomité beëindigd. NSPV en VSOA gaven hun voorwaardelijke akkoord aan het voorliggend voorstel. Voorwaardelijk daar we nog enkele kwalitatieve items wensen te weerhouden in het belang van de leden en het politielandschap (bv statuut)

 

Syndicale groeten

Koen Anraed

Provinciaal Voorzitter Oost-Vlaanderen

koenanraed@nspv.be   --   0475-614608