Op vrijdag 25 februari 2022 kwamen de afgevaardigden van de Oost-Vlaamse afdelingen Gent, Dendermonde en Oudenaarde na lange tijd van vergaderen via Teams life samen te Wondelgem in zaal De Zulle.  

Het voelde als een verademing om elkaar fysiek te mogen ontmoeten en begroeten. Via een laptopschermpje is het toch maar zus en zo. Uiteraard moest iedereen over een geldig Covid Safe Ticket beschikken, want veiligheid boven alles. De afdeling Gent was, samen met het Provinciaal Bureau, organisator van deze vergadering. Daar waar steeds naar jaarlijkse traditie een informatievergadering is doorgegaan, waarbij zowel de actieve leden als gepensioneerde leden ook uitgenodigd waren en sprekers hun ding deden, moesten we vaststellen tot onze spijt dat er sleet op gekomen was omdat tijden nu eenmaal ook veranderen. Er was bijna geen interesse meer en op den duur zouden er meer afgevaardigden aanwezig zijn dan leden ….. wat niet de bedoeling kan zijn. Er werd gekozen voor iets anders, een soort van provinciale terugkomdag 2.0 enkel voor onze afgevaardigden die de boodschappen moeten uitdragen naar de leden. Zeg maar warme communicatie. De nationale voorzitter Carlo MEDO, de nationale secretaris Thierry BELIN, de huisjurist Dominique DEFRANCE en de provinciale voorzitter Koen ANRAED en vaste afgevaardigde Rudi MOERMAN waren present om de workshops ‘COVER’ en het stappenplan over de nieuwe selectie- en aanwervingsprocedure uit te leggen. Ook kwamen uiteraard de resultaten van de onderhandelingsronde(s) aan bod waarbij deze naar realiteit en haalbaarheid geschetst werden.

De nationale secretaris Thierry nam van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat hij zich opnieuw kandidaat stelt voor een volgend mandaat omdat de samenwerking met Carlo nog steeds als een ‘tandem’ kon gezien worden en goed loopt.

We namen afscheid van Stef D’HOORE, afgevaardigde van PZ Meetjesland Centrum die met welverdiend pensioen gaat en vernamen ook dat de provinciale voorzitter nog maximum 1 jaartje zijn mandaat zal uitoefenen om dan ook zijn pensioen aan te vangen.

De afdelingen Dendermonde en Oudenaarde zullen de komende maanden op hun beurt gastheer zijn en een soortgelijke provinciale terugkomdag, met uiteraard andere workshops, organiseren.

Syndicale groeten!

Jan Vanderschueren

Bestuurslid NSPV Afdeling Gent

Enkele sfeerfoto's:

ozio_gallery_lightgallery