Brussel kleurde blauw, NEEN, wit (van woede) op 28/09/2018!

Onze Nationaal Voorzitter riep zijn délégées, en leden die zich konden vrijmaken, op om op vrijdag 28 september 2018 deel te willen nemen aan een manifestatie te Brussel om onze onvrede te tonen rond de enige constante wat ons de laatste tijd nog te beurt viel nl. ‘de afbouw van ons politiestatuut’; maar onderhuids sloop voorbije week ook de woede en het onbegrip binnen bij de flikken rond ‘Geweld op politieambtenaren’.

De beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank inzake één der moordenaars van de betreurde collega Kitty was daar o.a. een trigger van maar ook bepaalde uitspraken in de pers waren de spreekwoordelijke druppel die de gemoedsemmer deden overlopen.  De met veel poeha verkondigde Col 10 geeft niet de voldoening waarop politiemensen hoopten.  

Door de politieke vakbonden was een manifestatie uitgeroepen voor wat betreft de ambtenaren. Het NSPV en de neutrale militaire vakbond ACMP besloten samen op te stappen doch ons te distantiëren van de politieke vakbonden. Het bleek een onverhoopt succes en zowel de nationaal voorzitter Carlo Medo als de nationaal secretaris Thierry Belin keken met trots naar hun troepen en zagen dat het goed was. We telden al gauw minstens  zo’n 1.500 NSPV-ers in de opvallende witte hesjes en jassen; ook duidelijk opvallend met onze vlaggen. We hebben ons laten horen en het verschil met de voorop lopende politieke vakbonden was zowel zichtbaar als hoorbaar. De foto’s spreken voor zichzelf.

De pers zou de pers niet zijn als er niet werd gefocust op relletjes tussen manifestanten met de ordediensten aan de neutrale zone. Het NSPV neemt hier afstand van en wij deden hier NIET aan mee. Collega’s tegen elkaar opzetten is geen goede zaak; indoctrinatie en opruien zijn geen correcte middelen; dit keert als een boemerang in het gezicht terug van hen die er gebruik van maken. Ook hier spreken de nieuwsbeelden voor zich.

Of het iets zal opbrengen hangt af van de overheid waarmee de nationaal voorzitter en de nationaal secretaris contact gelegd hebben, maar niets doen als vakbond is ook geen optie.

De opvallende afwezigheid van anderen is ons ook opgevallen; waarschijnlijk hanteren zij een andere strategie.

NSPV = Samen sterk!

U kan via deze link het fotoalbum op onze facebookpagina NSPV OVL raadplegen: https://www.facebook.com/manifestatiebrussel

 

Syndicale groet

Jan Vanderschueren

Effectief lid Provinciale Raad OVL

Public Relations NSPV Afdeling Gent